Pierwsza pomoc po ukraińsku

Kurs pierwszej pomocy w języku ukraińskim

PrzedKaretką.pl z sukcesami szkoli z zakresu pierwszej pomocy, dokłada wszelkich starań, aby formuła szkoleń gwarantowała uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności podnoszącej poziom bezpieczeństwa zarówno w środowisku pracy, jak i życiu prywatnym. Schematy, algorytmy postępowania w każdym języku wyglądają identycznie, ale brzmią inaczej. Pierwsza pomoc w swej prostocie ma skomplikowane nazewnictwo, które musi być zrozumiane, aby mogło nieść za sobą umiejętności.
Życie i zdrowie można tłumaczyć na wiele języków, jednak zawsze stanowią dla nas największą wartość. Dlatego zadbaliśmy o to, aby poziom bezpieczeństwa w trosce o życie i zdrowie był na odpowiednim poziomie i podjęliśmy się realizacji szkoleń z pierwszej pomocy w języku ukraińskim.

kurs po ukraińsku

Kurs szyty na miarę Twoich potrzeb

Możesz zostawić nam wolną rękę – przeprowadzimy kurs tak, aby każda minuta niosła za sobą wiedzę, umiejętności i pewność podejmowanych działań ratowniczych. Możesz też mieć swoje oczekiwania – co do ilości osób w grupie, zakresu merytorycznego czy omawianych przypadków. Skroimy szkolenie, które sprosta Twoim oczekiwaniom i będzie najlepszą odpowiedzią na sytuację w Twojej firmie. Dostosujemy ilość instruktorów, czas, ilość sprzętu niezbędnego do realizacji praktycznego wymiaru szkolenia. Przygotujemy realne pozoracje odwzorowujące wypadki z Twojej branży. A wszystko to w języku polskim/lub ukraińskim tak, by każdy uczestnik mógł brać udział w szkoleniu, a Twoje obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy jako pracodawcy były w całości wypełnione.

Obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Źródłem przepisów dotyczących udzielania pierwszej pomocy jest Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp. Z obu tych aktów prawnych wynika między innymi, że:


1. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę (lub osoby) odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Informacja na ten temat podana do informacji reszty pracowników musi zawierać:

a) imię i nazwisko wyznaczonej osoby

b) miejsce wykonywania pracy,

c) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.


2. Pracodawca musi również umożliwić pracownikom środek komunikacji do kontaktu z np. pogotowiem, strażą pożarną.

3. Jego obowiązkiem jest także zakupić i umieścić apteczkę w poszczególnych działach firmy (lub stworzyć punkty pierwszej pomocy).

Dodatkowo dobrą praktyką jest, aby pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ukończyli odpowiednie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

pierwsza pomoc w języku ukraińskim

Wyznaczanie pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 209 1 § 1 pkt 2 k.p. pracodawca ma w obowiązku m.in. wyznaczenie pracownika, który będzie odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, w skrócie ppm. Przepisy prawa nie rozstrzygają jednak, w jakiej formie pracownik ma zostać poinformowany o tym, iż jest odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Zazwyczaj tworzy się stosowny dokument, którego podpisaną przez pracownika kopię
składa się w jego akta. Ile osób powinno zostać wyznaczonych do tej roli? Wszystko tak naprawdę zależy od wielkości zakładu pracy, systemu pracy i liczby pracowników. Istotne, aby pracodawca, wyznaczając osoby, zapewnił ciągłość w tym zakresie.
Oznacza to, że:

1. W przypadku pracy zmianowej osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy powinna być wyznaczona na każdej ze zmian.

2. Gdy mówimy o dużym zakładzie pracy, który dzieli się na konkretne jednostki, każda z nich również powinna mieć wyznaczonego pracownika.

Jak odbywa się kurs ?

Kurs odbywa się na zlecenie klienta w jego siedzibie. W zależności od potrzeb realizujemy kursy oparte na indywidualnej ofercie stworzonej przy współpracy z zamawiającym. Istnieje zorganizowanie kursu dla osób indywidualnych w zależności od ilości chętnych.

 

Formularz zgłoszeniowy
Scroll to Top