Oferta / Firmy

Oferta kursu pierwszej pomocy dla firm

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń z pierwszej pomocy dla firm i instytucji. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy pomogą Państwu zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm to świetne rozwiązanie dające praktyczne umiejętności. Szkolenia dla pracowników firm, których celem jest zwiększenie świadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Pracownicy firm nabędą takie umiejętności jak:

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługi AED, postępowaniu w upadkach z wysokości, postępowaniu w zadławieniu, postępowania w urazach, złamaniach, zwichnięciach, skręceniach i tamowanie intensywnych krwotoków. Nasi kursanci uczą się jak rozpoznawać i reagować na wypadek zawału mięśnia sercowego, udaru, hipoglikemii czy ataku padaczki. Nauczymy Twoich pracowników jak reagować na wypadki w pracy i dostosowujemy scenariusz szkolenia pod potrzeby Państwa zakładu pracy. Nasze szkolenia są prowadzone w formie praktycznej oraz teoretycznej, dzięki czemu nasi uczestnicy są w stanie zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Co więcej, firma otrzymuje certyfikat „Bezpieczna Firma”. Szkolenia są dedykowane dla osób, które w zakładach pracy są wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Zapewniamy elastyczne terminy oraz dogodne dla Państwa miejsca prowadzenia szkoleń. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń z pierwszej pomocy dla firm i instytucji!

W Polsce obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) Zgodnie z art. 237 ust. 1 tego rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby w każdym miejscu pracy były osoby odpowiednio przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków i nagłych przypadków chorobowych.

Wymagania dotyczące wyznaczania osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy określa także Kodeks pracy. Według art. 2371 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i zapewnić im odpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie w środki ochrony osobistej i pomocnicze.

Szkolenia mogą być realizowane w ciągu 4,8,16 godzin zegarowych lub w innym czasie zleconych przez Państwa firmę. Zakres szkolenia oraz czas jest ustalany przez kontakt telefoniczny z organizatorem. Oferta jest przygotowana i wysłana na adres e-mail.

W naszej ofercie znajdują się:

 • Szkolenia z pierwszej pomocy-4 godzinne – Szkolenie obejmujące podstawowe zagadnienia ratownicze.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy 8-godzinne – Szkolenie obejmujące standardowe zagadnienia ratownicze.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy 16-godzinne – Szkolenie obejmujące rozszerzone zagadnienia ratownicze.
 • Pokazy ratownicze, pikniki rodzinne, imprezy integracyjne, szkolenia w terenie – nowa formuła szkoleniowa, która łączy w sobie naukę, niesienie misji i praktykę, a wszystko to po, by uatrakcyjnić dotąd utarte schematy i zadbać nie tylko o rozrywkę, ale także o edukacyjny wymiar zabawy.
 • Zabezpieczenia medyczne imprez, dni bezpieczeństwa – Pomożemy zabezpieczyć twoją imprezę firmową. Równocześnie możemy być jedną z atrakcji np. poprzez pokazy do pierwszej pomocy.
 • Doradztwo i konsultacje – Oferujemy usługi doradcze i konsultacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla firm. Pomoc w dostosowaniu miejsc pracy do standardów bezpieczeństwa, opracowanie planów ewakuacji, wyposażenie w odpowiednie sprzęty medyczne i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • Ocena ryzyka i audyty – Przeprowadzamy ocenę ryzyka i audyty dotyczące pierwszej pomocy w miejscu pracy. Obejmuje to analizę zagrożeń, ocenę potrzeb szkoleniowych pracowników, sprawdzenie zgodności z przepisami i standardami dotyczącymi pierwszej pomocy.
 • Rekomendacje dotyczące sprzętu medycznego – Doradzamy firmom w zakresie odpowiedniego wyposażenia w sprzęt medyczny, taki jak zestawy pierwszej pomocy, apteczki, defibrylatory AED i inne niezbędne narzędzia do udzielania pierwszej pomocy.
 • Tworzenie materiałów instruktażowych – Tworzymy specjalistyczne materiały instruktażowe, broszury, plakaty lub filmy edukacyjne i szkolenia On-line na temat pierwszej pomocy, które mogą być wykorzystane przez inne firmy w celu szkolenia swoich pracowników.
 • Szkolenia specjalistyczne– Mamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, oferujemy szkolenia z pierwszej pomocy dostosowane do konkretnych branż, takich jak gastronomia, przemysł, budownictwo, opieka zdrowotna czy turystyka.

Przykładowy zakres materiału na naszych szkoleniach z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy 4 godziny

 • Stany bezpośrednio zagrażające życiu:
 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Łańcuch przeżycia
 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie podstawowych czynności życiowych
 • Prowadzenie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • Zbieranie wywiadu ratowniczego
 • Zasady poprawnego wzywania pomocy
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie (RKO)
 • Stosowanie pozycji ułożeniowych w pierwszej pomocy
 • Stosowanie AED w sytuacji zagrożenia życia
 • Pozycja bezpieczna

Szkolenie z pierwszej pomocy 8 godzin

 • Stany bezpośrednio zagrażające życiu:
 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Łańcuch przeżycia
 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie podstawowych czynności życiowych
 • Prowadzenie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • Zbieranie wywiadu ratowniczego
 • Zasady poprawnego wzywania pomocy
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie (RKO)
 • Stosowanie pozycji ułożeniowych w pierwszej pomocy
 • Stosowanie AED w sytuacji zagrożenia życia
 • Pozycja bezpieczna
Postępowanie w urazach:
 • Złamanie, zwichnięcie, skręcenie
 • Intensywne krwotoki
 • Urazy klatki piersiowej
 • Urazy kręgosłupa
 • Szybkie badanie urazowe

Zdarzenia pochodzenia wewnętrznego:

 • Postępowanie w zawale mięśnia sercowego
 • Postępowanie w napadzie padaczki
 • Postępowanie w tonięciu – sposób postępowania
 • Postępowanie w porażenie prądem

Szkolenie z pierwszej pomocy 16 godzin

Stany bezpośrednio zagrażające życiu:

 • Zakres jednodniowego szkolenia +
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i niemowląt
 • Postępowanie w zadławieniu u dorosłego, dzieci i niemowląt
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Ocena podstawowych parametrów życiowych do przyjazdu ZRM

Postępowanie w urazach:

 • Zakres jednodniowego szkolenia +
 • Stosowanie opasek zaciskowych/ staz taktycznych
 • Postępowanie we wstrząsie
 • Postępowanie w urazach głowy
 • Postępowanie w urazach kręgosłupa
 • Szybkie badanie urazowe
 • Oparzenia
 • Postępowanie z urazami miednicy
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z miejsca zdarzenia
 • Postępowanie podczas upadku z wysokości
 • Postępowanie w urazach wielonarządowych
 • Ewakuacja z auta w zdarzeniu komunikacyjnym

Zdarzenia pochodzenia wewnętrznego:

 • Zakres jednodniowego szkolenia +
 • Postępowanie w udarze niedokrwiennym i krwotocznego
 • Postępowanie w krwotoku z nosa
 • Postępowanie w zatruciach
 • Postępowanie w nagłych stanów w cukrzycy
 • Rozpoznanie i postępowanie we wstrząsie

Symulacje zdarzeń możliwych do wystąpienia na miejscu prowadzenia szkolenia
Symulacje z uwzględnieniem środków pozoracyjnych (sztuczne rany i krew)

Całą organizacją szkolenia zajmujemy się My. Począwszy od przygotowania indywidualnej oferty uwzględniającej Państwa potrzebny poprzez przyjazd instruktorów wraz z sprzętem szkoleniowym do Państwa firmy na końcu dostarczając każdemu uczestnikowi Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy. Dodatkowo zakład pracy otrzymuje unikalny certyfikat „ BEZPIECZNA FIRMA” potwierdzający zdobyte umiejętności ratownicze. Chcesz zorganizować szkolenie w swoim zakładzie pracy? Wypełnij formularz znajdujący się poniżej, skontaktujemy się z Tobą w celu ustaleniu szczegółów. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm wyceniamy indywidualnie w zależności od miejsca, ilości uczestników i dokonanej personalizacji.

Jesteś zainteresowany realizacją usługi szkoleniowej oraz związanych z nią kosztami?
Zachęcamy do kontaktu w celu dopasowania indywidualnej oferty.
Monika Pawlukanis – tel. 661 989 112– e-mail: biuro@przedkaretka.pl

W razie pytań

Lub napisz wiadomość korzystając z formularza:

Scroll to Top