Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna to działania podejmowane przez osoby niebędące profesjonalnymi pracownikami służby zdrowia w celu udzielenia pomocy osobie poszkodowanej lub choremu do momentu przybycia Kwalifikowanej Pomocy Medycznej lub Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Udzielanie pierwszej pomoc dzielimy na trzy etapy:

 • Pierwsza Pomoc – udzielania przez wszystkie osoby chcące poprawić stan zdrowia poszkodowanych.
 • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – KPP czyli uprawienia które otrzymuje się po zdaniu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy nazywanego również KPP. Kurs KPP kończy się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem tytułu Ratownik zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kurs KPP ważny jest przez 3 lata od momentu wydania zaświadczenia. Następnie należy odbyć kurs Recertyfikujący Kurs KPP.
 • Medyczne Czynności Ratunkowe- Czynności realizowane przez Ratowników Medycznych na miejscu zdarzenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego . Aby uzyskać tytuł Ratownika Medycznego trzeba ukończyć 3 letnie studia na poziomie licencjackim. Kurs Ratownika Medycznego nie istnieje i nie da się uzyskać tytułu Ratownika Medycznego żadnym kursem. Ratownik Medyczny ma obowiązek szkolenia się, zdobywania punktów edukacyjnych i aktualizacji wiedzy. Aktualnie trwa reforma ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym która ma zrewolucjonizować pracę Ratownika Medycznego.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste działania które mają poprawić stan zdrowia poszkodowanego. Odpowiednie działanie, może spowodować, że poszkodowany dożyje do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Pierwsza Pomoc to szereg podstawowych działań mających na celu utrzymanie życia, zmniejszenie ryzyka powikłań oraz zapewnienie stabilizacji pacjenta. Oto kilka kluczowych zasad pierwszej pomocy przedmedycznej:

 1. Ocena sytuacji: Najpierw należy ocenić sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i poszkodowanego. Sprawdź, czy nie ma zagrożeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia.
 2. Zadzwoń po pomoc: Jeśli sytuacja wymaga pilnej pomocy medycznej, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy i poinformować dyspozytora
  o zaistniałej sytuacji. Pamiętaj numer ratunkowy to 112 lub 999.
 3. Utrzymywanie bezpieczeństwa: Zapewnij bezpieczne otoczenie dla poszkodowanego, zabezpieczając miejsce wypadku przed dodatkowymi zagrożeniami, np. poprzez oznakowanie miejsca zdarzenia, założenie rękawiczek, założenie kamizelki odblaskowej itp.
 4. Ocena stanu poszkodowanego: Spróbuj ustalić, czy poszkodowany jest przytomny, czy oddycha. Wykonaj procedurę ABC (Airway, Breathing, Circulation), sprawdzając drożność dróg oddechowych, oddech i krążenie. Jeśli poszkodowany jest przytomny, zbierz wywiad Ratunkowy ( SAMPLE ) [ S- Symptomy, A-Alergie, M-Medykamenty, P-Przebyte choroby, L- lunch, E-Ewentualnie inne informacje].
 5. Zapewnienie wsparcia psychicznego: Wiele sytuacji wymagających pierwszej pomocy przedmedycznej może być stresujących dla poszkodowanego.
  Dlatego ważne jest, aby zapewnić mu wsparcie emocjonalne i zachować spokój.
 6. Zabezpieczenie krwawienia: Jeśli poszkodowany krwawi, Najpierw należy zabezpieczyć krwotok. Należy spróbować zatrzymać krwawienie poprzez uciskanie miejsca krwawienia, założenie opatrunku uciskowego lub założenie stazy taktycznej.
 7. Komfort termiczny: dbaj o komfort termiczny poszkodowanego, stosuj koce termiczne aby nie doszło do hipotermii.
 8. Monitorowanie stanu poszkodowanego: Nie zapominaj o ciągłej obserwacji stanu poszkodowanego i reaguj na ewentualne zmiany w jego stanie zdrowia.

Pierwsza pomoc wymaga odpowiedniego przeszkolenia, aktualizacji wiedzy i ćwiczenia swoich umiejętności. Warto regularnie odświeżać swoją wiedzę na ten temat poprzez kursy pierwszej pomocy. Ponadto, coraz więcej osób uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. Wiele firm także inwestuje w szkolenia swoich pracowników z zakresu ratownictwa, aby podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa oraz umiejętności udzielania pomocy w nagłych sytuacjach. Zapraszamy na kursy dla osób indywidualnych. https://przedkaretka.pl/klienci-indywidualni/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top