zawal serce

Zawał – przyczyny, postępowanie, pierwsza pomoc

Zwał

Zawał mięśnia sercowego – to zwężenie lub zamknięcie tętnicy wieńcowej ( naczynia doprowadzającego krew do serca). Zawał dotyczy częściej osób starszych będących w grupie ryzyka. Zdarzają się jednak coraz młodsi pacjenci z podobnymi objawami. Bezpośrednią przyczyną zawału jest pęknięcie lub krwotok do blaszki miażdżycowej lub narastanie skrzepliny na jej powierzchni.

W konsekwencji mięsień sercowy ulega niedokrwieniu, niedotlenieniu a w miejscu zaopatrywania przez tętnicę wieńcową dochodzi do martwicy. Wielkość zawału mięśnia sercowego zależy od wielkości światła naczynia w miejscu powstania przeszkody dla dalszego przepływu krwi.

Czynniki ryzyka:

Ta na które nie mamy wpływu –

 • Wiek,

 • Płeć,

 • Czynniki genetyczne.

Jeśli w najbliższej rodzinie dochodzi do epizodów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu krwionośnego to również Ty jesteś w grupie ryzyka.

palenie

 

 

 

 

 

 

 

Te na które mamy wpływ:

 • Nadciśnienie,

 • Zwiększone stężenie cholesterolu
  i trójglicerydów we krwi,

 • Cukrzyca,

 • Nadwaga i otyłość,

 • Palenie papierosów,

 • Nadmierne spożywanie alkoholu,

 • Mała aktywność fizyczna,

 • Nieprawidłowe odżywianie,

 • Stres,

 • Zespół metaboliczny.

Nasze codziennie decyzję mają wpływ na stan naszego zdrowia. Modyfikowalne czynniki ryzyka mogą być ograniczone pod wpływem prawidłowego stylu życia lub stosowania leków.

Objawy:

 • Ból w rozlany w klatce piersiowej,

 • Ból promieniujący do lewej kończyny górnej,

 • Ból brzucha z towarzyszącymi nudnościami lub wymiotami,

 • Lęk, pobudzenie,

 • Zlewne, zimne poty,

 • Duszność,

Pierwsza pomoc:

 • Wezwij pomoc 112,

 • Ułóż poszkodowanego w pozycji siedzącej lub półsiedzącej,

 • Podaj 1 tabletkę kwasu acetylosalicylowego ( 150-300 mg) do rozgryzienia lub rozpuszczoną,
  ( czy możesz podać aspirynę w pp ? – odpowiedź w przypisie na końcu )

 • Rozluźnij odzież,

 • Zapewnij dostęp świeżego powietrza.

Nie podawaj aspiryny poszkodowanemu:

tabletki

– poniżej 12 r.ż.

– uczulonemu na składniki leków

– chorującemu na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

 

STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI


„Przytoczone powyżej sytuacje w dość jednoznaczny sposób wskazują, pierwszej pomocy. Jednak w praktyce zagadnienie to jest zdecydowanie bardziej złożone. Jednym z przykładów są dyskusje oraz rozważania nad prawnym postrzeganiem podania poszkodowanemu adrenaliny z ampułkostrzykawki w chwili, kiedy występuje u niego wstrząs anafilaktyczny, czyli bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. W takiej sytuacji osoba niemająca wykształcenia medycznego nie powinna podawać leków, lecz jest to sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia, w związku z czym nakłada na świadka obowiązek udzielenia pomocy, czyli podania adrenaliny z ampułkostrzykawki. Wskazuje się, że warunkiem jej podania jest dostępność ampułkostrzykawki (lek na receptę). W takiej sytuacji osoba będąca świadkiem zdarzenia jest chroniona praw- nie na mocy art. 26 $ 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim: „Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego”. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczna nie ma innego sposobu na przerwanie (uchylenie) wstrząsu anafilaktycznego niż podanie adrenaliny. W związku z tym pierwsza pomocą w tej sytuacji będzie podanie adrenaliny z ampułkostrzykawki. Należy w tym miejscu podkreślić, że szczegółowe informacje dotyczące wstrząsu anafilaktycznego i podania leku zostały opisane w dalszych rozdziałach. Warto podkreślić brzmienie art. 26 $ 3 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią: „W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”. Unormowanie to ma szczególne znaczenie. Odnosi się ono do potencjalnej sytuacji, w której człowiek, podejmując np. w sposób nie- profesjonalny działania w stosunku do osoby ratowanej, może liczyć na wsparcie prawne przewidziane przez wskazany przepis. Ukazuje on bo- wiem, iż ratowanie oczywiście istotniejszego w hierarchii dobra (w tym przypadku życia) może się wiązać z pojawieniem się np. błędnego działania, wynikającego m.in. z braku wiedzy lub doświadczenia. Kodeks karny stanowi jednak, iż ocena postępowania danej osoby winna uwzględniać nie tylko zaistniały skutek, ale również intencję postępowania.”

Dariusz Zawadzki, Janusz P. Sikora, Błażej Kmieciak „ pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia”. Warszawa 2021 s.12

Podczas kursów pierwszej pomocy dla firm w PrzedKaretką.pl dowiesz się nie tylko, jak reagować, kiedy rozpoznasz u poszkodowanego zawał, ale przede wszystkim nauczysz się udzielać pierwszej pomocy w każdej sytuacji zagrażającej życiu, a jest nią nie tylko zawał. 😊

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *