BEZPIECZEŃSTWO NA MIEJSCU ZDARZENIA

Powiedzieliśmy już sobie (w poprzednim artykule tutaj link https://przedkaretka.pl/bezpieczenstwo-wlasne-to-podstawa/) o tym, czym jest bezpieczeństwo ratownika w kontekście koronawirusa i dlaczego jest tak istotne w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Dziś postaramy się uwrażliwić Was – ratowników, jak zachować się na miejscu zdarzenia. Na co należy zwrócić uwagę podczas udzielania pierwszej pomocy oraz co powinno nas niepokoić. 

Do wypadków dochodzi w różnych miejscach – w domu, w pracy czy w miejscach publicznych. Niejednokrotnie to właśnie od miejsca zdarzenia i jego okoliczności zależy to, w jaki sposób powinniśmy rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy.Na miejscu zdarzenia minuty lecą bardzo szybko, a to właśnie od szybkości działania ratowników zależy, czy poszkodowany przeżyje czy nie. Czasem możemy liczyć na wsparcie świadków, innym razem powinniśmy się ich wystrzegać, a niejednokrotnie musimy działać w pojedynkę. Za każdym razem musimy zatroszczyć się o bezpieczeństwo własne i powinniśmy zwrócić uwagę na kilka czynników.

Będąc już na miejscu zdarzenia zwróć uwagę na kilka elementów:

Miejsca wypadków komunikacyjnych

Czy istnieje zagrożenie związane z ogniem lub substancjami toksycznymi? 

Czy istnieje groźba porażenia prądem? 

Czy są niestabilne powierzchnie i struktury, takie jak lód, woda, zbocza czy budynki grożące zawaleniem? 

Zwróć uwagę na miejsce zdarzenia. Co spowodowało uraz u poszkodowanego. Czy udzielanie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia jest bezpieczne dla ratownika. Zaparkuj swój pojazd w bezpiecznym miejscu. Włącz światła awaryjne. rozstaw trójkąt ewentualnie sygnały świetlne. Ustal jak najdokładniej gdzie jesteś (miejscowość, słupki z oznaczeniem km, jaką miejscowość mijałeś). Czy pojazd jest ustawiony w bezpiecznym miejscu, czy nic mu nie zagraża. Jeśli masz możliwość wyłącz źródło prądu w pojeździe poszkodowanego. Wyciągnij kluczyki, zaciągnij hamulec ręczny. Pamiętaj dobry ratownik to żywy ratownik! dlatego jeśli masz wątpliwości np. czy lód wytrzyma Twój ciężar nie narażaj swojego życia. Zrób tyle i tak – ile i jak potrzeba. 

Gospodarstwa rolne

Zagrożenie mogą stanowić silosy o ograniczonej przestrzeni, po których nie należy się poruszać bez odpowiedniego przeszkolenia i sprzętu. Zwierzęta hodowlane również mogą stanowić zagrożenie dla ratowników.Należy również zwrócić szczególną uwagę na maszyny  rolnicze, stawy i szamba. Wypadki z udziałem dzieci w gospodarstwie rolnym są na porządku dziennym. 

Pamiętaj pracujące maszyny stanowią zagrożenie zarówno dla ratownika jak i dla świadków zdarzenia.

Miejsca przestępstw.

Zagrożenie może nadal istnieć, nawet, jeśli przestępstwa już dokonano. Należy uważać na osoby uciekające z miejsca zdarzenia, próbujące się ukryć, uzbrojone, wykrzykujące groźby lub wykonujące groźne gesty. Nie należy wkraczać na miejsce zdarzenia bez wsparcia służb porządkowych. Jeśli jesteś policjantem w pierwszej kolejności wyeliminuj zagrożenie później zajmij się udzielaniem pomocy. W ratownictwie taktycznym najważniejsze jest wykonanie zadania a nie udzielenia pomocy poszkodowanemu. Priorytetem jest jak najwcześniejsze odzyskanie zdolności bojowej. 

Świadkowie zdarzenia

Osoby postronne mogą zagrażać osobom udzielającym pierwszej pomocy i poszkodowanym. Czy świadkowie mówią głośno i niespokojnie? Czy walczą ze sobą? Czy mają broń? Czy istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub narkotyków? Czy to bójka rodzinna? Ratownik może zostać uznany nie za osobę niosącą pomoc, ale za przedstawiciela systemu i jako taki może zostać zaatakowany. Czy w pobliżu znajdują się groźne zwierzęta? Czy świadka zdarzenia możesz zaangażować do pomocy? Jeśli tak, zrób to. Nawiąż kontakt wzrokowy ze świadkiem zdarzenia, zapytaj “jak masz na imię ?”, jeśli pozbawisz go anonimowości, łatwiej będzie go wciągnąć do udzielania pierwszej pomocy.  Pamiętaj, że świadek może udać się po AED, przynieść apteczkę czy zmienić Cię w trakcie uciskania klatki piersiowej.

Jeśli istnieje zagrożenie przemocą, należy zwrócić się o pomoc do służb porządkowych.

Miejsca masowych strzelanin (mass-shooting events). 

Niestety masowe strzelaniny stały się zbyt powszechne na całym świecie. Klasyczne procedury dla ZRM mówią o niewchodzeniu na miejsce zdarzenia do czasu jego zabezpieczenia przez policję lub inne służby porządkowe, co w takich przypadkach może potrwać dość długo. Na podstawie analizy szeregu wydarzeń autorzy dokumentu Hartford Consensus rekomendują wejście ratowników na dany obszar pod ochroną funkcjonariuszy organów ścigania, jeśli miejsce, gdzie znajdują się poszkodowani, zostało uznane za bezpieczne, co oznacza brak bezpośredniego zagrożenia dla podejmujących w tej strefie działania ratowników. Ratownicy powinni wówczas zatamować u poszkodowanych zagrażające życiu krwotoki i natychmiast ewakuować ich do bezpieczniejszej strefy w celu dalszej oceny i leczenia.Prowadząc działania policyjne w tej sytuacji należy brać pod uwagę konieczność udzielania pomocy i jednoczesnego prowadzenia działań mających na celu eliminację zagrożenia.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Organizowane przez nas szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i osób indywidualnych zawsze dostosowywane są do warunków, w jakich hipotetycznie odbywać się będzie udzielanie pierwszej pomocy. Program kursu zawsze zawiera pozoracje dostosowane do zakładów pracy czy wypadków, z którymi kursanci najczęściej się spotykają.
Szkolenia z pierwszej pomocy u nas mają także wymiar praktyczny – uczymy schematów zachowań i przedstawiamy procedury, które ćwiczymy, aby na miejscu zdarzenia zadbać o poszkodowanego, o jego zdrowie i życie, ale także abyście Wy byli bezpieczni.

   

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *